PROGRAM

Wybór mnie to wybór skuteczności w realizacji postawionych wyzwań i celów.

zwiększenia dostępności opieki dla dzieci od 0 do 5 lat poprzez utworzenie nowych miejsc w żłobku oraz zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach.

polityki senioralnej poprzez zwiększenie dostępu do placówek opieki długoterminowej i poziomu świadczonych przez nie usług, na które seniorów będzie stać!

dialogu pomiędzy gminami w celu podjęcia wspólnych działań dla sprawniejszej obsługi mieszkańców powiatu w jednostkach administracji publicznej oraz realizacji wspólnych inwestycji.

lepszego wykorzystywania środków finansowych na inwestycje międzygminne w powiecie.

SOR – skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza oraz poprawa świadczonych usług.

stanu dróg, chodników i rowów oraz utrzymania ich w czystości.

Jako rodowita mieszkanka powiatu oświęcimskiego mogę z dumą powiedzieć, że to jest moje miejsce na Ziemi.

Pomimo wykonywania zawodowych obowiązków w różnych miejscach poza Powiatem codziennie z przyjemnością tutaj wracam, angażując się, jak tylko mogę, w potrzeby społeczności, środowiska, w którym żyję.

Samorządu uczyłam się z kilku menadżerskich perspektyw, po to by móc teraz skorzystać z tej wiedzy na rzecz mojej lokalnej społeczności. Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych instytucjach nauczyły mnie, jak skutecznie dążyć do celu i osiągać zamierzone efekty, dbając o mieszkańców i dobra mi powierzone.

W komunikacji z ludźmi cenię sobie dialog i współpracę, dlatego potrafię wypracowywać kompromisy w różnych, niejednokrotnie skomplikowanych sytuacjach, nawet w tych z góry przez wielu skazanych na porażkę.

W gminach Oświęcim, Chełmek wciąż jest wiele spraw do rozwiązania. Ja gwarantuję pełne zaangażowanie w ich realizację i aktywne zaangażowanie we wszystkie nurtujące mieszkańców powiatu problemy.

Chcę Państwa wspierać w działaniach, które poprawią komfort naszego życia w szczególności w naszych gminnych społecznościach.

Obiecuję skuteczność działania! Państwa proszę o głos na MNIE w najbliższych wyborach 7 kwietnia 2024 r. do Rady Powiatu Oświęcimskiego.