O MNIE

W najbliższych wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku kandyduję do Rady Powiatu Oświęcimskiego z listy Porozumienie Dla Powiatu z miejsca numer „2”.

Jestem absolwentką Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Ukończyłam Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na Kierunku: Inżynieria Środowiska, w zakresie Hydrogeologii, Geologii Inżynierskiej i Ochrony Wód.

Od 2005 r. jestem uprawnionym geologiem i hydrogeologiem.

Ukończyłam ponadto studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration.

Moja kariera zawodowa od zawsze związana była z szeroko pojętą Ochroną Środowiska w różnych jej obszarach.

W 2001 r. rozpoczęłam pracę w Wydziale Ochrony Środowiska, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, gdzie do 2008 r. przechodziłam wszystkie szczeble awansu zawodowego.

Po uzyskaniu uprawnień geologicznych w 2005 r. pełniłam tam również funkcję geologa powiatowego.

Od czerwca 2008 r. do kwietnia 2018 r. już jako Naczelnik tego Wydziału starałam się swym zaangażowaniem, rzetelnością, oddaniem wspierać mieszkańców powiatu, nie tylko w szybkim, sprawnym rozpatrywaniu wniosków, ale i rozwiązaniu różnych problemów środowiskowych, których wtedy i obecnie niestety nie brakuje.

Kolejny ponad pięcioletni okres pracy zawodowej pełniłam funkcję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jednostce w obrębie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zarządzając gospodarką wodną, bezpieczeństwem środowiska, ale i powodziowym na obszarze rozległej sieci rzek, obejmującej aż pięć województw, mogłam jeszcze bardziej poznać potrzeby mieszkańców, oczekiwania, możliwości, niezbędne działania. Dzięki dobrej współpracy z samorządami na tym terenie wypracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie wiele dobrych dla bezpieczeństwa mieszkańców rozwiązań, działań, inwestycji.

Obecnie pracuję w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu. To właśnie poprzez dotacje m.in. z tej jednostki mieszkańcy Powiatu Oświęcimskiego mogą modernizować energetycznie swoje budynki mieszkalne, wymieniać źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, retencjonować wodę opadową dla własnych potrzeb, albo poprawiać jakość gleb rolniczych poprzez ich wapnowanie.

Swoje umiejętności i doświadczenie w dziedzinie zarządzania, w szczególności ochroną środowiska, wciąż staram się rozwijać. Na przestrzeni tych lat dobrze poznałam zarządzanie środkami publicznymi i działaniami sektora publicznego w zakresie administracji samorządowej.

Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych instytucjach nauczyły mnie, jak skutecznie dążyć do celu i osiągać zamierzone efekty. W komunikacji z ludźmi cenię sobie dialog i współpracę, dlatego potrafię wypracowywać kompromisy w różnych, niejednokrotnie mocno skomplikowanych, wieloaspektowych sytuacjach.

Pomimo pełnego zaangażowania w powierzone mi obowiązki w życiu prywatnym staram się znaleźć miejsce dla potrzeb drugiego człowieka i naszych mniejszych przyjaciół, ale i na aktywny wypoczynek i ćwiczenia fizyczne.

Moje rzetelne podejście do wykonywania obowiązków i otwartość na nowe wyzwania, gwarantują pełne zaangażowanie w realizację postawionych mi zadań.

Obecnie całkiem nowym zadaniem jest start w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Oświęcimskiego. 

Prosząc Państwa o swój głos, mogę zagwarantować oddanie sprawom mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego.